Uložit, přehrát, sdílet trasu

MapFactor Navigator, naše GPS navigační aplikace, vám umožňuje uložit vaši trasu jakou soubor, který si pak můžete přehrát nebo jej dál sdílet.

Popis

MapFactor Navigator, naše GPS navigační aplikace, vám umožňuje uložit vaši trasu jakou soubor, který si pak můžete přehrát nebo jej dál sdílet.

Ukládání trasy v MapFactor Navigatoru

Ukládání trasy najdete v menu Nástroje z hlavního menu. Zvolte Ukládání/Přehrávání/Správa GPS souborů (od verze Navigatoru 2.1 již jen jako GPS soubory).

MapFactor Navigator – Ukládání trasy – Nástroje MapFactor Navigator – Ukládání trasy – formáty NMEA-GPX

Trasu můžete v Navigatoru ukládat ve dvou formátech

  • NMEA - výstupní soubor s nezpracovanými GPS daty
  • GPX - XML soubor, který se dá dobře sdílet s dalšími lidmi

Ke spuštění ukládání trasy stiskněte tlačítko nahrávání Ukládat jako GPX/NMEA dole na obrazovce.

Dříve uložené trasy se zobrazují v seznamu nahoře.

Správa uložených tras

Poklepejte na soubor, který chcete spravovat.

Můžete s ním provést několik akcí

  • Ukázat trasu na mapě
  • Přehrát cestu
  • Sdílet uloženou trasu s dalšími lidmi
  • Přejmenovat soubor
  • Vymazat soubor nebo všechny soubory

MapFactor Navigator – Ulož trasu - Akce MapFactor Navigator – Ukaž uloženou trasu na mapě

Sdílení uložené trasy - GPX souboru:

V menu Action klepněte Sdílet and vyberte způsob, jak chcete soubor odeslat.

Příklad odeslání GPX souboru e-mailem a jeho následný import:

MapFactor Navigator – Sdílení uložené trasy - Odeslání e-mailem MapFactor Navigator – Sdílení uložené trasy – přijetí Otevření přijatého souboru Navigatorem MapFactor Navigator – import GPX souboru

Automatické ukládání tras

Své cesty si můžete zaznamenávat také automaticky. Stačí povolit v Nastavení / Ukládání GPS souřadnic.

MapFactor Navigator – Ukládání GPS souřadnic

Všechny rady a tipy pro používání navigace MapFactor Navigator najdete na Podpora - Věděli jste?.