Nová verze Navigator 12

Navigator
Mezi hlavní novinky, které sebou přináší nová verze Navigatoru 12, patří:
  • možnost importu vlastních linií a ploch
Novinky MapExplorer 12:
  • možnost zakreslení vlastních tvarů
  • nový report s údaji o době a počtu kilometrů v jednotlivých zemích