Speciální vánoční cena BlueTooth GPS

BT GPS - HI 338

Výrazné snížení cen BlueTooth GPS na 2618,- Kč a balíčků BlueTooth GPS s Pocket Navigator 6 nebo PC Navigator 6 na 4748,- Kč.