Přizpůsobení mapy

Navigator nabízí mnoho možností, jak si přizpůsobit vzhled mapy. Můžete si například upravit velikost textů, ikon, silnic nebo různé barvy v mapě.

Popis

Přejděte do Nastavení / Přizpůsobení mapy.

Velikosti objektů v mapě

Menu Velikosti objektů v mapě umožňuje úpravu velikosti textů, ikon a silnic. Pokud jsou pro vás například důležitější čitelné názvy ulic a o body zájmu (POI) se zajímáte méně, můžete si zvětšit velikost textu a zmenšit rozměr ikon POI.

Standardní a upravené nastavení velikostí objektů v mapě v mapfactor Navigatoru

Velikosti objektů v mapě si můžete upravit i přímo při prohlížení mapy. Stačí dlouze podržet obrazovku a z nabídky Rychlé akce zvolit tuto položku.

Typy POI (bodů zájmu)

Také si můžete zvolit, které typy bodů zájmu vám má Navigator na mapě zobrazovat. Body zájmu jsou rozděleny do šesti kategorií, v každé je více než deset typů těchto bodů. Zde si můžete zcela individuálně vybrat, které typy má Navigator na mapě ukazovat a které zůstanou skryté. Mapa tak bude přehlednější.

Výběr typů bodů zájmu (POI) v mapFactor Navigatoru

Barvy v mapě

Další velkou skupinou, která umožňuje přizpůsobení, jsou barvy v mapě. Je možné, že máte nějakou svou oblíbenou barvu, která je jiná, než nabízí základní nastavení Navigatoru.

Barvy v mapě si můžete upravit v Editoru barevných schémat. Nabízí se zde několik předdefinovaných možností nebo si můžete vytvořit vlastní barevné schéma.

Editor barevných schémat - mapFactor Navigator

V menu Barvy v mapě pak nastavíte, které barevné schéma se má využít pro denní mód a které pro mód noční.

Nastavení barev v mapě v aplikaci mapFactor Navigator

V menu Noční mód lze nastavit, zda a kdy bude docházet k přepnutí do nočního módu.

Nastavení nočního módu v aplikaci mapFactor GPS Navigation

Mezi ostatními barvami pak najdete nastavení pro barvu zvýraznění trasy či alternativních tras (prémiová funkce), barvu zvýraznění NMEA/GPX přehrávání a také barvu GPS šipky.

Přizpůsobení dalších barev v aplikaci mapFactor GPS Navigation

Projděte si tato nastavení a upravte si Navigator podle svého.