12. Přizpůsobení mapy

Navigator nabízí mnoho možností, jak si přizpůsobit vzhled mapy. Můžete si například upravit velikost textů, ikon, silnic nebo různé barvy v mapě.

Popis

Přejděte do Nastavení / Přizpůsobení mapy.

Velikosti objektů v mapě

Menu Velikosti objektů v mapě umožňuje úpravu velikosti textů, ikon a silnic. Pokud jsou pro vás například důležitější čitelné názvy ulic a o body zájmu (POI) se zajímáte méně, můžete si zvětšit velikost textu a zmenšit rozměr ikon POI.

Standardní a upravené nastavení velikostí objektů v mapě v mapfactor Navigatoru

Typy POI (bodů zájmu)

Také si můžete zvolit, které typy bodů zájmu vám má Navigator na mapě zobrazovat. Body zájmu jsou rozděleny do šesti kategorií, v každé je více než deset typů těchto bodů. Zde si můžete zcela individuálně vybrat, které typy má Navigator na mapě ukazovat a které zůstanou skryté. Mapa tak bude přehlednější.

Výběr typů bodů zájmu (POI) v mapFactor Navigatoru

Barvy v mapě

Další velkou skupinou, která umožňuje přizpůsobení, jsou barvy v mapě. Je možné, že máte nějakou svou oblíbenou barvu, která je jiná, než nabízí základní nastavení Navigatoru.

Barvy v mapě si můžete upravit v Editoru barevných schémat. Nabízí se zde několik předdefinovaných možností nebo si můžete vytvořit vlastní barevné schéma.

Editor barevných schémat - mapFactor Navigator

V menu Barvy v mapě pak nastavíte, které barevné schéma se má využít pro denní mód a které pro mód noční.

Nastavení barev v mapě v aplikaci mapFactor Navigator

V menu Noční mód lze nastavit, zda a kdy bude docházet k přepnutí do nočního módu.

Nastavení nočního módu v aplikaci mapFactor GPS Navigation

Mezi ostatními barvami pak najdete nastavení pro barvu zvýraznění trasy či alternativních tras (prémiová funkce), barvu zvýraznění NMEA/GPX přehrávání a také barvu GPS šipky.

Přizpůsobení dalších barev v aplikaci mapFactor GPS Navigation

Projděte si tato nastavení a upravte si Navigator podle svého.