Záloha a export/import nastavení Navigatoru (Android) do nového zařízení

Jak si zazálohovat a zkopírovat nastavení Navigatoru při přechodu ze staršího na nové Android zařízení nebo při přeinstalaci aplikace?

Popis

Pokud měníte své Android zařízení za nové nebo potřebujete Navigator přeinstalovat, s největší pravděpodobností budete stát před otázkou, jak si zkopírovat nastavení Navigatoru, Vaše oblíbená místa a trasy. MapFactor Navigator nabízí mnoho možností pro individuální nastavení, a proto by bylo často velmi nepříjemné muset nastavovat vše nanovo.

Navigator nabízí dva základní způsoby zálohy nastavení Navigatoru, které najdete v Nastavení / Pokročilé / Zálohovat a obnovit.

MapFactor Navigator - screenshot Záloha a obnova nastavení aplikace   MapFactor Navigator - výběr nastavení pro zálohu

A) Záloha a obnovení nastavení Navigatoru prostřednictvím Google Disku (online varianta)

Pokud máte k dispozici připojení k internetu, nejjednodušší cesta, jak si zazálohovat a obnovit své nastavení, je pomocí Google Disku.

Vytvoření online zálohy nastavení Navigatoru:

 • spusťte Navigator
 • přejděte do Nastavení/Pokročilé/Zazálohovat a obnovit/
 • klepněte na Zálohovat nastavení na Google Disk
 • zvolte Google účet, který si pro zálohu přejete použít
 • ze seznamu souborů vyberte ty, které si přejete zazálohovat a potvrďte OK.

Obnovení / Import nastavení Navigatoru do nového zařízení

 • Nainstalujte si MapFactor Navigator do Vašeho nového Android zařízení
 • spusťte Navigator
 • přejděte do Nastavení/Pokročilé/Zazálohovat a obnovit/
 • zvolte Obnovit nastavení z Google Disku
 • zvolte (totožný) Google účet
 • Vaše nastavení bude naimportováno.

B) Záloha a obnovení nastavení Navigatoru přes místní uložiště (offline varianta)

Pokud nechcete zálohovat online, nabízí Navigator možnost zálohy přes místní uložiště Vašeho zařízení.

Rada: Pokud budete resetovat zařízení, uložte zálohu na SD kartu nebo jiné externí uložiště.

Vytvoření zálohy nastavení Navigatoru na místní uložiště:

 • spusťte Navigator
 • přejděte do Nastavení/Pokročilé/Zazálohovat a obnovit/
 • klepněte na Zálohovat nastavení do místního uložiště
 • ze seznamu souborů vyberte ty, které si přejete zazálohovat a potvrďte OK
 • Navigator vytvoří soubor se zálohou.

Zkopírování souboru se zálohou do nového zařízení

 • Nainstalujte si MapFactor Navigator do Vašeho nového Android zařízení
 • Najděte si vytvořený soubor se zálohou v paměti zařízení nebo na SD kartě (složka: android/data/com.mapfactor.navigator/files/navigator/backup/).
 • Zkopírujte tento soubor do stejného umístění na Vašem novém zařízení.

Obnovení nastavení Navigatoru ze souboru se zálohou na místním uložišti

 • Na novém Android zařízení spusťte Navigator
 • přejděte do Nastavení/Pokročilé/Zazálohovat a obnovit/
 • zvolte Obnovit nastavení z místního uložiště
 • zvolte soubor se zálohou, který má být použit k obnově nastavení

 • Vaše nastavení bude naimportováno.

C) Individuální zkopírování vybraného souboru s nastavením (offline varianta)

Upozornění: Od OS Android 10 výše bývají tyto soubory bohužel systémem skryté, tzn. nedostupné. Je proto potřeba využít jiný ze způsobů zálohy/obnovení.

Někdy si přejete zkopírovat pouze Vaše Oblíbené, Mé trasy apod. manuálně. Nemusíte pro ně vytvářet soubor se zálohou, ale můžete si překopírovat vybrané soubory samostatně.

 • Na Vašem místním uložišti (v paměti zařízení nebo na SD kartě) najděte složku /android/data/com.mapfactor.navigator/files/navigator/.
 • najděte soubor(y), který(é) si přejete zkopírovat - např. favourites.xml (Oblíbené), routing_points.xml (Body trasy a Mé trasy), vehicle_profiles.xml (Profil vozidla) apod.
 • vybraný(é) soubor(y) zkopírujte do stejného umístění na novém zařízení (přepište stávající soubory)
 • restartujte Navigatoru a zkopírované nastavení Vám bude k dispozici

Poznámka k placeným funkcím aplikace MapFactor Navigator (Android)

Nákup do jara roku 2020:

Pokud jste si v minulosti peřd rokem 2020 zakoupili TomTom mapy nebo online dopravní informace (HD traffic) a přejete si licenci převést na nové zařízení, prosím kontaktuje naše oddělení podpory na support@mapfactor.com.

Prémiové funkce (Alternativní trasy, Head-Up-Display, Odstranění reklam) jsou propojeny s Vaším Google účetem. Stačí se přihlásit v novém zařízení pod stejným Google účtem a premiové funkce Navigatoru Vám budu i zde k dispozici.

Nákup od jara roku 2020:

Všechny vaše nákupy v aplikaci Navigator jsou propojeny s Vaším Google účtem. Stačí se přihlásit v novém zařízení pod stejným Google účtem a funkce s aktuálně platným předplatným Vám budou v Navigatoru dál k dispozici.