Rychlé akce v mapě

Rychlé akce v mapě patří mezi již stále funkce MapFactor Navigatoru pro Android.

Aktualizace: říjen 2023

Popis

Nabídka rychlých akcí se zobrazí po delším podržení obrazovky mapy buď během navigace nebo při prohlížení mapy.

Rychlé akce při navigaci

  • Zastavit navigaci
  • Objížďka – Nastavte si začátek a délku krátké objížďky, abyste se vyhnuli dopravnímu problému vzniklého přímo před vámi.
  • Ztlumit/Povolit zvuk
  • Zobrazení na celou obrazovku
  • Velikost objektů v mapě – Nastavte velikost textu, ikon a šířky silnic
  • Typy POI – Zvolte si, které typy POI se mají na mapě zobrazovat a které mají zůstat skryté.

Screenshoty z Navigatoru 7.3 pro Android:
mapFactor Navigator 7.3 - Rychlé akce při navigaci mapFactor Navigator 7.3 - Objížďka mapFactor Navigator 7.3 - Celá obrazovka (Navigace) mapFactor Navigator 7.3 - Velikost objektů v mapě

Rychlé akce při prohlížení mapy

  • Odstranění zvýraznění v mapě
  • Zobrazení na celou obrazovku
  • Velikost objektů v mapě – Nastavte velikost textu, ikon a šířky silnic
  • Typy POI – Zvolte si, které typy POI se mají na mapě zobrazovat a které mají zůstat skryté.

mapFactor Navigator 7.3 - Rychlé akce při prohlížení mapy  mapFactor Navigator 7.3 - Celá obrazovka (mapa) mapFactor Navigator 7.3 - typy POI

Další tipy k akcím v mapě Navigatoru pro Android najdete v příspěvku Práce s mapou.