Rychlé akce

Rychlé akce patří mezi již stále funkce MapFactor Navigatoru pro Android.

Popis

Nabídka rychlých akcí se zobrazí po delším podržení obrazovky buď během navigace nebo při prohlížení mapy.

Rychlé akce při navigaci

  • Objížďka – Nastavte si začátek a délku krátké objížďky, abyste se vyhnuli dopravnímu problému vzniklého přímo před vámi.
  • Ztlumit zvuk
  • Zobrazení na celou obrazovku
  • Velikost objektů v mapě – Nastavte velikost textu, ikon a šířky silnic
  • Typy POI – Zvolte si, které typy POI se mají na mapě zobrazovat a které mají zůstat skryté.

mapFactor Navigator 3.1 - Rychlé akce při navigaci mapFactor Navigator 3.1 - Objížďka mapFactor Navigator 3.1 - Celá obrazovka (Navigace) mapFactor Navigator 3.1 - Velikost objektů v mapě

Rychlé akce při prohlížení mapy

  • Odstranění zvýraznění v mapě
  • Zobrazení na celou obrazovku
  • Velikost objektů v mapě – Nastavte velikost textu, ikon a šířky silnic
  • Typy POI – Zvolte si, které typy POI se mají na mapě zobrazovat a které mají zůstat skryté.

mapFactor Navigator 3.1 - Rychlé akce při prohlížení mapy  mapFactor Navigator 3.1 - Celá obrazovka (mapa) mapFactor Navigator 3.1 - typy POI