Nastavení profilu vašeho vozidla

V Navigatoru můžete použít některý z přednastavených profilů (typů) vozidel (osobní auto, nákladní auto, pěší, autobus, cyklista, karavan, motorka) nebo si vytvořit vlastní profil, který bude přesně odpovídat vašemu vlastnímu vozidlu.

A proč jsou pro spolehlivou navigaci rozměrných vozidel, jako jsou nákladní auta, autobusy či karavany zapotřebí TomTom Truck mapy?

Aktualizace: srpen 2022

Popis

Přednastavené profily vozidla v Navigatoru

Screenshot Profil vozidla

MapFactor Navigator obsahuje několik přednastavených profilů (typů) vozidel,
které můžete použít pro výpočet trasy:

 • Osobní auto (Car)
 • Cyklista (Bicycle)
 • Autobus (Bus)*
 • Motorka (Motorcycle)
 • Karavan (Motorhome)*
 • Pěší (Pedestrian)
 • Nákladní auto (Truck)*

Tyto profily jsou navrženy tak, že využívají rozdílné druhy cest a také při různých rychlostech. Například chodec může používat pěšiny, ale nesmí vkročit na dálnici, a navíc se pohybuje velmi pomalu.

Vytvořte si vlastní profil vozidla

Věděli jste, že si můžete upravit parametry vozidla nebo si přidat svůj vlastní profil tak, aby odpovídal vašemu vozidlu a stylu jízdy? Trasa i čas dojezdu pak budou přesnější.

V hlavním menu přejděte do Nastavení a zvolte Profil vozidla.

Přizpůsobení či vytvoření nového profilu vozidla v Navigatoru pro Android

První možností je přizpůsobení jednoho z přednastavených profilů na vámi požadované vlastnosti. Můžete upravit mód optimalizace trasy - nejkratší, nejrychlejší či nejlevnější trasu. Také povolit či zakázat otáčení zpět a nastavit všeobecně maximální rychlost vozidla či maximální rychlosti upravit podle jednotlivých druhů silnic.

Profil vozidla - mód optimalizace trasy Profil vozidla - Nastavení rychlostních omezení silnic Profil vozidla - Úprava rychlostního omezení silnice

Nebo si můžete přidat nové vozidlo, kterému opět můžete upravit parametry. Stačí poklepat na 3 tečky v pravém horním rohu, zde zvolit "Přidat vozidlo", následně výchozí typ a pak upravit vlastnosti na vámi požadované.

Nastavení profilu vozidla - přidat nové vozidlo Nastavení profilu vozidla - výběr typu nového vozidla
Nový profil vozidla s názvem Moje auto Profil vozidla Moje auto s upraveným nastavením

Přizpůsobení či vytvoření nového profilu vozidla v Navigatoru pro iOS

V Nastavení / Profil vozidla můžete:

 • vytvořit nový profil vozidla (klepněte na menu tlačítko v pravém horním rohu a zvolte "Přidat")
 • zvolit jiný profil vozidla (klepněte na profila zvolte "Aktivovat")
 • upravit nastavení parametrů vozidla (maximální rychlost; u rozměrných vozidel výšku, šířku apod.), povolit/zakázat otočení a nastavit druh optimalizace trasy (klepněte na vozidla a zvolte "Editovat")
 • přejmenovat profil (klepněte na profil a zvolte "Přejmenovat")
 • odstranit profil (klepněte na profil a zvolte "Smazat")

Screenshot MapFactor Navigator 2.6 pro iOS - Nastavení - Profily vozidel Screenshot MapFactor Navigator 2.6 pro iOS - Nastavení - Profily vozidel - Auto creenshot MapFactor Navigator 2.6 pro iOS - Nastavení - Profily vozidel - Nákladní Auto

Pokud si přejete upravit nastavení rychlostí a použití různých typů silnic pro výpočet trasy, přejděte do menu Info o trase / Nastavení trasy. V Nastavení trasy také můžete přepnout na jiný profil vozidla či změnit typ optimalizace trasy.

Screenshot MapFactor Navigator 2.6 pro iOS - Info o trase - Nastavení trasy Screenshot MapFactor Navigator 2.6 pro iOS - Info o trase - Nastavení trasy - Optimalizace creenshot MapFactor Navigator 2.6pro iOS - Info o trase - Nastavení trasy - Silnice

*Kamion, Autobus či Karavan - proč jsou pro navigaci rozměrných vozidel zapotřebí TomTom Truck mapy?

Screenshot MapFactor Navigator 7 pro Android - Profil vozidla Nákladní auto - další parametry

U profilů rozměrných vozidel, jako je nákladní auto, autobus či karavan (obytný vůz) je možné nastavit i další parametry vozidla, zejména jeho rozměry.:

 • výška
 • šířka
 • celková váha
 • celková délka
 • váha na nápravu
 • nebezpečný náklad (HAZMAT)

Efektivní využití těchto parametrů je však závislé na kvalitě mapových podkladů. Bezplatné OSM mapy totiž nedisponují potřebnými údaji. K tomu jsou zapotřebí specializované TomTom Truck mapy, které obsahují detailní informace specifické pro tato vozidla, jako jsou např. výšky tunelů a podjezdů, nosnosti mostů, šířky ulic a další omezení. Pouze s těmito mapovými podklady může Navigator využít zadané rozšířené parametry o vozidlu a vyhnout se specifickým omezením.

Pro stažení TomTom Truck map přejděte do Spráce map / Koupit mapy. Případně si můžete pořídit specializovanou aplikaci Navigator Truck Pro určenou přímo pro rozměrná vozidla, která obsahuje i aktualizace map a další doplňkové funce.

Další tipy:

Mapové poklady TomTom Truck můžete použít také pro další funkce:
– nastavit si zobrazování ikon s omezením pro nákladní vozidla přímo v mapě, abyste měli při navigaci i při prohlížení mapy přehled o omezeních
– nastavit si upozornění při překročení maximální povolené rychlosti

Poslední aktualizace: srpen 2022