11. Varování před překročením rychlosti a radary

Navigator Vám může pomoci jezdit bezpečněji, dodržovat maximální povolenou rychlost a vyhnout se případným pokutám.

Popis

Varování před překročením rychlosti a radary

Navigator nabízí některé velmi užitečné funkce, které Vám pomohou jezdit bezpečněji a vyhnout se případným pokutám.

Varování před překročením maximální povolené rychlosti

Navigator Vám může pomoci dodržovat maximální povolenou rychlost. Pro nastavení této funkce přejděte do Nastavení/Navigace/Varování před překročením rychlosti.

Navigator 2.2 - Nastavení Navigator 2.2 - Menu Navigace Nastavení Navigator 2.2 - Menu Překročení rychlosti

V menu "Přikázaná rychlost" můžete nastavit jak a kdy Vás má Navigator upozornit, když překročíte maximální povolenou rychlost. Jednou z možností varování je grafické upozornění na obrazovce (blikající značka maximální povolené rychlosti), druhou pak zvukový signál.

Nastavit lze také toleranci pro varování. K dispozici jsou tyto varianty:

  • Přesně povolená rychlost - varování v okamžiku překročení povolené rychlosti
  • Procentem - varování při překročení povolené rychlosti o 5, 10 či 20 procent
  • Hodnotou - varování při překročení o 5, 10 či 20 km/hod.

Navigator 2.2 - Tolerance rychlosti Navigator 2.2 - Tolerance rychlosti - procenta Navigator 2.2 - Tolerance rychlosti - hodnota

Důležité upozornění:
Navigator využívá informace o maximálních povolených rychlostech z mapových podkladů. Bezpatné OSM mapy, vytvářené dobrovolnými přispěvateli, nemusí vždy obsahovat všechna omezení rychlosti. Lepší datové pokrytí nabízejí TomTom mapy, které jsou k dispozici v obchodě v aplikaci.

Varování před radary a kamerami

Navigator Vás také může upozornit, pokud se blížíte k radaru měřícímu rychlost ("cameraspeed") či kameře na křižovatce ("cameralight").

Varování lze nastavit na vzdálenosti 100 m, 500 m a 1000 m. Obrázek kamery se zobrazí na obrazovce v levé dolní části značky s rychlostím omezením.

  • Vzdálenost 1000 m - žlutá kamera.
  • Vzdálenost 500 m - oranžová kamera.
  • Vzdálenost 100 m a méně - červená kamera.

I zvukové varování je odstupňováno a čím blíže jste k radaru/kameře, tím je výraznější.

Upozorňujeme, že v některých zemích je použití aplikací a jiných softwarů, které varují před radary, kamerami a policejními hlídkami zakázáno a podléhá pokutám. Oveřte si proto před použitím této funkce místní právní úpravu jejího použití.

Video se simulací varování před překročením rychlosti a radary

(v angličtině)