Varování před překročením rychlosti a radary

Navigator Vám může pomoci jezdit bezpečněji, dodržovat maximální povolenou rychlost a vyhnout se případným pokutám.

Aktualizace: září 2022

Popis

Navigator nabízí velmi užitečné funkce, které Vám pomohou jezdit bezpečněji a vyhnout se i případným pokutám u stacionárních radarů. Pojďme se podívat, jak si takové varování snadno nastavíte v Navigatoru pro Android či iOS.

Varování před překročením maximální povolené rychlosti (Android)

Navigator Vám může pomoci dodržovat maximální povolenou rychlost. Pro nastavení této funkce přejděte do Nastavení / Navigace / Varování před překročením rychlosti a radary.

Navigator - Nastavení Navigator screenshot varování překročení rychlosti Navigator - Menu Překročení rychlosti

V menu Maximální povolená rychlost můžete nastavit jak a kdy Vás má Navigator upozornit, když překročíte maximální povolenou rychlost. Jednou z možností varování je grafické upozornění na obrazovce (blikající značka maximální povolené rychlosti), druhou pak zvukový signál.

Přes tlačítko Varování o překročení rychlosti si lze nastavit také toleranci pro varování. K dispozici jsou tyto varianty:

  • Přesně povolená rychlost - varování v okamžiku překročení povolené rychlosti
  • Procenta nad limit - varování při překročení povolené rychlosti o 5, 10 či 20 procent
  • Hodnotou nad limit - varování při překročení o 5, 10 či 20 km/hod.
  • Procenta pod limit - varování při přiblížení se max. povolené rychlosti na 5, 10 či 20 procent
  • Hodnotou pod limit - varování při přiblížení se max. povolené rychlosti na 5, 10 či 20 km/hod.

Navigator - Tolerance rychlosti Navigator 2.2 - Tolerance rychlosti - procenta nad limit

Důležitá upozornění:

1) Navigator využívá informace o maximálních povolených rychlostech z offline mapových podkladů. Bezpatné OSM mapy, vytvářené dobrovolnými přispěvateli, nemusí vždy obsahovat všechna omezení rychlosti. Lepší datové pokrytí nabízejí TomTom mapy, které jsou k dispozici v obchodě v aplikaci.
2) Aktuální povolená rychlost se může také lišit z důvodu dočasného omezení (opravy silnic apod.). Toto offline mapy nejsou schopny zohlednit. Vždy proto sledujte a přizpůsobte jízdu místnímu dopravnímu značení.

Varování před radary a kamerami (Android)

Pokud si přejete, Navigator Vás může upozornit, pokud se blížíte k radaru měřícímu rychlost ("cameraspeed") či kameře na křižovatce ("cameralight").

Upozorňujeme, že v některých zemích je použití aplikací a jiných softwarů, které varují před radary, kamerami a policejními hlídkami zakázáno a podléhá pokutám. Oveřte si proto před použitím této funkce místní právní úpravu jejího použití!

Stažení databáze radarů

Pro použití této funkce je nutné nejprve stáhnout databázi kamer a radarů přes Nástroje / Správa map / Stáhnout mapy / Speed Cameras. Po úspěšném stažení databáze se na mapě zobrazí ikonky kamer.

Navigator - stažení databáze radarů Navigator - Radary na mapě

Nastavení varování před radary

Navigator - nastavení varování před radary - vzdálenost

Varování před radary lze nastavit na vzdálenosti 100 m, 500 m a 1000 m. Obrázek kamery se během spuštěné navigace zobrazí na obrazovce v pravé horní části obrazovky, u značky s maximální povolenou rychlostí.

  • Vzdálenost 1000 m - žlutá kamera.
  • Vzdálenost 500 m - oranžová kamera.
  • Vzdálenost 100 m a méně - červená kamera.

I zvukové varování je odstupňováno a čím blíže jste k radaru/kameře, tím je výraznější.

Pozn. Funkce varování před radary funguje pouze při spuštěné navigaci, když je radar na vaší vypočtené trase. Při vypnuté navigaci a pouhém prohlížení mapy jsou kamery viditelné jen jako ikony v mapě.

Varování před překročením maximální povolené rychlosti (iOS)

Navigator iOS - Nastavení varování rychlost a radary Navigator Vám rád pomůže dodržovat maximální povolenou rychlost. Tuto funkci si můžete zapnout či vypnout v menu Nastavení / Navigace.

Důležitá upozornění:

1) Navigator využívá informace o maximálních povolených rychlostech z offline mapových podkladů. Bezpatné OSM mapy, vytvářené dobrovolnými přispěvateli, nemusí vždy obsahovat všechna omezení rychlosti. Lepší datové pokrytí nabízejí TomTom mapy, které jsou k dispozici v nákupech v aplikaci.
2) Aktuální povolená rychlost se může také lišit z důvodu dočasného omezení (opravy silnic, uzavírky apod.). Toto offline mapy nejsou bohužel schopny zohlednit. Vždy proto sledujte aktuální situaci a přizpůsobte jízdu místnímu dopravnímu značení.

Varování před radary a kamerami (iOS)

Pokud si přejete, Navigator Vás může upozornit, pokud se blížíte k radaru měřícímu rychlost ("cameraspeed") či kameře na křižovatce ("cameralight").

Upozorňujeme, že v některých zemích je použití aplikací a jiných softwarů, které varují před radary, kamerami a policejními hlídkami zakázáno a podléhá pokutám. Oveřte si proto před použitím této funkce místní právní úpravu jejího použití!

Funkci varování před radary si opět můžete zapnout/vypnout v menu Nastavení / Navigace.

Pozn. Funkce varování před radary funguje pouze při spuštěné navigaci, když je radar na vaší vypočtené trase. Při vypnuté navigaci a pouhém prohlížení mapy jsou kamery viditelné jen jako ikony v mapě.

Video se simulací varování před překročením rychlosti a radary (Navigator 2.2)

(v angličtině)