MapExplorer

MapExplorer je komplexní mapový software, který umožňuje výpočet a optimalizaci tras na základě zadaných parametrů, importování bodů z různých formátů a mnohé další.

Tento software získáte standardně zdarma k programu Navigator.

Popis

Hledání

 • MapExplorer umožňuje hledání adresy až do čísla domu. Druhý způsob hledání najde ostatní mapové objekty - body zájmu (POI), vodní plochy, pláže, horské průsmyky...
  Tímto způsobem lze i najít například výskyt jména ulice ve všech městech na světě. (V rámci dané mapové sestavy.)
 • Hledání v uživatelem definované oblasti.
 • Hledání podle PSČ. Navíc ve Velké Británii detailní PSČ, tzv. Postcodes, které Vás dovedou až k cíli.
 • Hledání nejbližších objektů.
 • Vyhledání souřadnic v různých souřadných systémech.

Optimalizace tras

 • Zadávání neomezeného počtu bodů. Výpočet trasy a automatická optimalizace bodů. V MapExploreru TRUCK lze zadat rozměry a váhu vašeho vozidla a trasa pak bude počítána s těmito informacemi. Řidič se tudíž vyhne problémovým místům, jako jsou nízké podjezdy, mosty s malou nosností...
 • Trasa může být odeslána přímo do navigace v autě.
 • Výpočet trasy zobrazí, kolik km je po placených silnicích a kolik mimo ně, kalkulace odhadu spotřeby paliva a jeho cenu.
 • Nastavení preference pro používání jednotlivých typů silnic a rychlosti na těchto silnicích.


Sledování pohybu vozidel (pouze při zakoupení verze pro jednotku VTU)

 • Zobrazení aktuální polohy na mapě.
 • Zobrazení historie pohybu vozidla za libovolné období.
 • Generování knihy jízd, stazky a dalších reportů a statistik. Generování může být spuštěno ručně nebo automaticky - například ke každému prvnímu dni v měsíci. Automatický report je uložen do adresáře nebo odeslán e-mailem.
 • Základní report (kniha jízd / stazka) obsahuje datum, čas a místo startu a cíle, počet ujetých km, dobu jízdy a dobu přestávek, jména řidičů a jejich střídání, účel cesty, průměrné a maximální rychlosti, stavy vstupů vozidlové jednotky a skutečné tankování nebo odhad spotřeby paliva.
 • Detailní report vypisuje jména všech ulic, kterými auto projíždělo, s časem, vzdáleností a průměrnou rychlostí, stavy vstupů vozidlové jednotky.
 • Další reporty:
  • pracovní doby a prostojů
  • skupinový
  • vstupů
  • grafický
  • soukromé / firemní jízdy
  • poslední polohy všech Vašich vozidel.
 • Do reportů lze automaticky vkládat vaše místa - domov, kancelář, zákazníci... (Místo vypsání adresy uvidíte v reportu přímo jméno Vašeho zákazníka.)
 • Export reportu do logistických programů, Excelu, google map a dalších formátů.
 • Alarmy
 • Alarm opuštění nebo vjetí do předem definované oblasti, opuštění předem naplánované trasy. Počet oblastí je neomezen.
 • Alarm při odpojení externího napájení vozidlové jednotky, při změně stavů vstupu vozidlové jednotky (například otevření nákladového prostoru), překročení rychlosti.

Komunikace s navigací Actis 7 nebo s programem Navigator

Vzdáleně je možné řidiči posílat nové trasy nebo s ním textově komunikovat. Můžete zjišťovat jeho aktuální polohu, čas a vzdálenost, která mu zbývá do cíle.

Import bodových databází

Body lze importovat z velké řady databází a souborů (ArcInfo, MapInfo, GPX, DBF, Access, Excel, ODBC, ProstgreSQL, textový CSV, SQLite, fotky JPG se souřadnicemi). Bodům můžete přiřadit vlastní ikony a zoom, ve kterém se mají zobrazovat.
Import lze i naplánovat, aby se automaticky obnovoval například při spuštění MapExploreru nebo po uplynutí zadaného času.

Práce s mapou

Měření vzdáleností, ploch a azimutů. Možnost přidávat Vaše objekty do mapy (pushpiny a importy). Práce s GPS. Rotace mapy.
Mapové okno lze uložit do rastrového souboru nebo do schránky.

Obrázky

Detailni mapa Detailni mapa Detailni mapa